Hakkımızda

  • Ücretlendirme Politikamız ve Haklar
​​
Ücretlendirme Politikamız 

Bankamızda ücretler her ayın son iş gününde brüt olarak ödenir.

Bankamızda yer alan pozisyonların, uluslararası geçerliliği olan iş değerleme metodolojisi ile belirli kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmesi v​e iş büyüklüğünün belirlenmesi esastır. Yapılan işler, organizasyona katkı dereceleri ile çalışanımızın sahip olması gereken bilgi birikimi, problem çözme becerisi ve sorumluluk derecesine göre kademelendirilmiştir.

Bankamızda uygulanan ücretlendirme sistemi çerçevesinde, her yıl Ocak ayında çalışanların pozisyonlarına göre ücret seviyeleri, performans sonuçları, enflasyon oranı ve piyasa ücret ve artış oranları göz önünde bulundurularak ücret artışı yapılmaktadır

Prim Ödemeleri

Bankamızın yıllık hedefleri çerçevesinde gerçekleşen performans sonuçlarına göre, çalışanlarımıza Nisan ayında başarı primi ödenmektedir.

Özel Sağlık Sigortası

Tüm çalışanlarımız, çocukları ve özel sağlık sigortası teminatı olmayan eşleri ile birlikte, diş ve göz teminatını da içeren özel sağlık sigortası sağlanmaktadır.

Yemek ve Servis Olanağı

Öğle yemekleri için Genel Müdürlük çalışanlarımız bina içinde bulunan kafeteryamızdan faydalanmaktadır. Şube çalışanlarımıza ise aylık olarak yemek fişi verilmektedir. 

Genel Müdürlük ve Merkez Şubemize ulaşım, servisler ile sağlanmaktadır.

Diğer Ödenekler

Çalışanlarımıza nakil ve atamalar, geçici görevlendirmeler, vekalet, seminer ve toplantılar, denetim nedeniyle yapacakları yurtdışı yolculuklarda seyahat giderleri dışında harcırah (yolluk) ödenmektedir.

İzin H​akları​

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan çalışanlara (5 yıl dahil)      14 gün
Hizmet süresi 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlar için 20 gün
Hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanlar için 26 gün
llık ücretli izin verilmektedir.


​​​​​​