Tahvil ve Bono Fonu

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

Fon portföyünün %51’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sek​tör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne alınacak menkul kıymetlerin seçiminde kısa vadel​i ve lik​iditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile birlikte, uzun vadeli ve yüksek getirili kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları da göz önüne alınacaktır.

Minimum işlem miktarı; 1000 pay ve katları’dır.

İşlemler, fon alış/satış talimatlarının Borsa ​İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 16:00’a kadar verilmesi halinde talimatın takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 16:00’d​an sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapa​lı olduğu günlerde ile​tilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.