Aktif Bank, ICIEC’in İhracat Kredisi ve Yatırım Sigortası Ürünlerini Türkiye’ye Getiriyor.


Aktif Bank ve İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC) arasındaki işbirliği anlaşması, ICIEC’in Genel Müdürü Dr. Abdel Rahman Taha ve Aktif Bank CEO’su Dr. Önder Halisdemir tarafından imzalandı.

Aktif Bank bu sayede, Türkiye’de yerleşik ihracatçı, yatırımcı ve bankaların ICIEC’in ürünlerini kullanarak dış ticaretin ve yatırımların artırılmasını amaçlıyor.


ICIEC ve Aktif Bank arasında imzalanan anlaşma ile Aktif Bank, ICIEC’in portföyündeki kısa, orta ve uzun vadeli “İhracat Kredi Sigortası Poliçesi”, “Yatırım Sigortası Poliçesi” ve “Vesikalı Kabul Kredi Sigortası Poliçe” ürünlerini Türkiye’deki ihracatçı, yatırımcı ve bankalara sunacak. Aktif Bank ayrıca bu işbirliği kapsamında, pazarlama, operasyon, hasar, risk değerlendirmesi, sigorta danışmanlığı ve diğer sigortacılık alanlarını kapsayan geniş yelpazede hizmetleri ICIEC’e sağlayacak.


Düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan ICIEC Genel Müdürü Dr. Abdel Rahman Taha “Aktif Bank ile Türkiye’de işbirliğinin temelini oluşturan acentelik anlaşmasını imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklığın amacı, Türk ihracatçılarını politik ve ticari risklere karşı koruyup uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaktır. Bu işbirliği ayrıca Türk yatırımcılarını, İslam Konferansı Örgütü Üyesi diğer ülkelere yapacakları yatırımlarda ülke risklerinden koruyarak faaliyetlerini çeşitli coğrafyalarda genişletmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. ICIEC çok ortaklı uluslararası sigorta kurumu olması nedeniyle, ihracatçı ve yatırımcılara avantajlı ürünler sunabilmektedir. ICIEC’in hissedarları arasında Türkiye’nin yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Uzakdoğu’dan birçok ülke bulunmaktadır. Bu çokuluslu sahiplik ICIEC’e, bu ülkelerdeki ticari işlemleri ve yatırımları teminat altına alırken, önemli bir avantaj sağlamaktadır" dedi. Dr. Abdel Rahman Taha, Aktif Bank’ı Türkiye’de güçlü ve stratejik bir ortak olarak gördüklerini ve Aktif Bank’ın Türk finans piyasasında ICIEC'e önemli katkı sağlayacağından son derece emin olduklarını söyledi.


Aktif Bank’ın, ICIEC’in Türkiye’deki ortağı olarak, ICIEC’in portföyündeki tüm ürünlerini Türk ihracatçı ve yatırımcılarına sunacağını söyleyen Aktif Bank CEO’su Dr. Önder Halisdemir ise, “Bu imkanla, Türk iş adamları Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkanlar, Orta ve Uzakdoğu pazarlarına girme ve buralarda dış ticaret hacimlerini geliştirme olanağı bulacak. Türkiye 2008 yılında ihracatta 132 milyar dolarlık bir hacimle önemli bir oyuncu olmasına karşın,  henüz ihracat sigortası potansiyelinden yeteri kadar faydalanamamıştır. 2008 yılında ihracat gelirlerinin yaklaşık %60’ının mal mukabili olmasına karşın, toplam ihracatın sadece %4’ü sigortalanmıştır. Bu oran dünyada ise %8 seviyesindedir” dedi.  Aktif Bank’ın sunacağı  ICIEC ürünlerinin Türk ihracatçı ve yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacağını belirten Dr. Halisdemir, ihracatçıların Aktif Bank aracılığıyla, alacaklarının tahsil edilememesi riskine karşı bilançolarını koruma, daha uygun ve esnek ödeme koşulları ile ihracatlarını artırma imkanı ve sigorta poliçelerini teminat göstererek daha fazla işletme sermayesi kaynaklarına erişim olanağı bulacaklarını ifade etti. Dr. Halisdemir, “Tüm ihracatçı, yatırımcı ve uluslararası müteahhitlerin, özellikle büyük iş potansiyeli olan Afrika gibi gelişmekte olan pazarlara girerken, ICIEC ürünleri ile risklerini azaltmaları ve ihracatlarını artırmaları konusunda yanlarında olduğumuzu, ülkemiz, bölge ülkeleri ve kurumum adına bu anlaşmayı imzalamış olmamızdan büyük mutluluk duyduğumuzu bilmelerini istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC)  Hakkında: 

İslam Kalkınma Bankası’nın bir iştiraki olan ICIEC’in, İslam Konferansı Örgütü üyesi 37 ülke ortağı bulunmaktadır.  ICIEC Moody’s tarafından Aa3 notu ile derecelendirilen çok uluslu bir kurumdur. ICIEC’in kuruluş amacı, üye ülkeler arasında ticareti teşvik etmek ve üye ülkelere doğrudan yabancı yatırımı artırmaktır. Bu amaçla ICIEC, üye ülkelerin ihracatını desteklemek için çeşitli “ihracat kredi sigortası” ürünleri ve üye ülkelere doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek için ise çeşitli “yatırım sigortası” ürünleri sunmaktadır. ​