• USD Alış: 9,2643 % 1,000 Satış: 9,3505
  • EUR Alış: 10,7630 % 1,120 Satış: 10,8675
  • EUR/USD 1,1617 % 0,110
  • BIST100 1409,6 % -0,155
  • ALTIN Alış: 525,3 % 0,410 Satış: 531,3
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

15.10.2021 18:10:12 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz