• USD Alış: 8,0192 % -0,710 Satış: 8,0765
  • EUR Alış: 9,6051 % -0,590 Satış: 9,6784
  • EUR/USD 1,1979 % 0,130
  • BIST100 1414,0 % 0,344
  • ALTIN Alış: 449,6 % -0,250 Satış: 453,8
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

15.04.2021 10:43:41 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz