• USD Alış: 5,6848 % 0,100 Satış: 5,6985
  • EUR Alış: 6,2849 % -0,070 Satış: 6,3056
  • EUR/USD 1,1056 % -0,180
  • BIST100 106931,0 % 0,118
  • ALTIN Alış: 268,9 % 0,340 Satış: 269,6
  • TAHVİL Faiz: 11,86 % -1,740

22.11.2019 12:39:42 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz