Sermaye Piyasaları Grubu

​Sermaye Piyasaları Grubu,  yerli ve uluslararası yatırımcılara yönelik sermaye piyasası ürünlerinin geliştirilerek piyasaya sunulması ve yeni yatırımcıların piyasaya kazandırılmasını amaçlar. Bu amaca yönelik olarak sermaye piyasası ürünlerine yönelik araştırma yapılması, finansal kuruluşlar ile irtibatların yürütülmesi ve ihtiyaç varsa mevzuatın geliştirilmesi adına yetkili otoriteler nezdinde girişimlerde bulunulması Grubun sorumlulukları arasındadır. Grup, bunların yanı sıra, sermaye piyasalarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuattaki gelişmeler ile uluslararası piyasalardaki yeni sermaye piyasası uygulamalarını takip eder ve bu alandaki yeniliklerin ülkemize entegrasyonu konusunda iş geliştirilmesi çalışmasında bulunur. ​