Bireysel

  • Serbest Fonlar

Aktif Oniks Serbest Fon (ONN)

TL bazında mutlak getiriyi hedefleyin!

Fon, piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını yakından analiz ederek, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL, hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yapmaktadır.  Hedef kitlesi kısa vadeye odaklı sabit getiri bekleyen ve nitelikli yatırımcı olan müşterilerinin risk algısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen ve TL bazında mutlak getiri hedefleyen fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL'dir.

ESG- Sürdürülebilirlik Serbest Fon
Türkiye’deki bir ilk;

Hem yatırımlarınız, hem de Dünya’mız için yerinde bir tercih!

Türkiye’de bir ilk olan Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance), sürdürülebilirlik kriter ve hassasiyetlerine uygun olarak yönetilen fonumuz, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. 

Hedef kitlesi olan orta ve uzun vadede mutlak getiri hedefleyen ve nitelikli yatırımcı olan müşterilerinin risk algısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen fonun TL bazında mutlak getiri hedefleyen fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Fonumuzun varlık dağılımı aşağıdaki gibidir;

·         ESG kriterlerine uygun yönetilen şirketlerin yurtiçinde ve yurtdışında ihraç ettiği borçlanma araçları ile sermaye ve para piyasası araçları,

·         BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki şirketler ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık payları ve bu şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları ve sermaye piyasası araçları,

·         ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı borsa yatırım fonları, girişim sermayesi fonları, vb.

·         ESG hassasiyetlerine uygun olarak yönetilen ve bu kriterlere uyum konusunda taahhütte bulunan, Yenilenebilir Enerji Üretimi yapan ve bu alanda çalışan Elektrik Dağıtım ve Pazarlama şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçları ve sermaye piyasası araçları,

·         Türk Devleti Hazine'si tarafından ESG kriterlerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsinden borçlanma araçları.Yatırım fonlarımızı hemen almak için:
Aktif Portföy'ün yönettiği Yatırım Fonları ile ilgili fon getirileri, risk değeri, eşik değeri, alım satım yerleri, işlem saatleri, aylık fon bülteni, fon analizi, yasal dokümanlar vb. gibi tüm detay bilgilere buradan erişebilirsiniz.

Detaylar ve diğe
r ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi almak için Aktif Portföy'e info@aktifportfoy.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 376 32 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.