Bireysel

  • Serbest Fonlar

Aktif Oniks Serbest Fon (ONN)

TL bazında mutlak getiriyi hedefleyin!

Fon, piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını yakından analiz ederek, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yapmaktadır. Hedef kitlesi kısa vadeye odaklı sabit getiri bekleyen ve nitelikli yatırımcı olan müşterilerinin risk algısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen ve TL bazında mutlak getiri hedefleyen fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL'dir.

ESG- Sürdürülebilirlik Serbest Fon
Türkiye’deki bir ilk;

Hem yatırımlarınız, hem de Dünya’mız için yerinde bir tercih!

Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun sermaye piyasası araçlarına ve Yenilenebilir Enerji projelerini destekler yatırımlar yaparak; Türk Lirası bazında enflasyon ve sabit getirili enstrümanlar getirisinin üzerinde bir performansı, düşük oynaklıkla yatırımcısına sunmak, fonun başlıca hedefidir.

Hedef kitlesi olan orta ve uzun vadede mutlak getiri hedefleyen ve nitelikli yatırımcı olan müşterilerinin risk algısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen fonun TL bazında mutlak getiri hedefleyen fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Fonumuzun yatırım yelpazesi aşağıdaki gibidir;

·         Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet gösteren / yeni kurulacak olan (Green Field) ve nakit akışları YEKDEM kapsamında Devlet Garantisi altındaki RES, GES, vb. projeleri finanse etmek amacıyla ihraç edilen borçlanma araçları,

·         Yenilenebilir kaynaklar ile üretilen elektriğin dağıtım ve pazarlamasını yapan  şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları,

·         ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı borsa yatırım fonları ve  girişim sermayesi fonları,

·         BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki şirketlerin ve yurt dışında genel kabul görmüş  Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları.Yatırım fonlarımızı hemen almak için:
Aktif Portföy'ün yönettiği Yatırım Fonları ile ilgili fon getirileri, risk değeri, eşik değeri, alım satım yerleri, işlem saatleri, aylık fon bülteni, fon analizi, yasal dokümanlar vb. gibi tüm detay bilgilere buradan erişebilirsiniz.

Detaylar ve diğe
r ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi almak için Aktif Portföy'e info@aktifportfoy.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 376 32 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.