Zaman Aşımı

2021 TMSF Zaman Aşımı Listesi


5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesi gereği, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması hâlinde, yapılacak ilânı müteakiben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’na gelir kaydedilir.

Bankamızda zaman aşımına uğramış müşterilerimizin listesine Zaman Aşımı Sorgulama ekranından ulaşılabilirsiniz. Listede bilgileri bulunan müşterilerimizin 15.06.2022 tarihine kadar en yakın şubemize kimlik belgeleri ile veya 0850 724 30 50 Aktif Bank İletişim Merkezine başvurmamaları halinde söz konusu kıymetler yasa gereği TMSF’ye devredilecektir.

Lütfen adınızı kısaltma olmadan giriniz.