Gerekli Evraklar

Kredi başvurusu için

N Kolay Taksit​​ ayrıcalıklarından faydalanmak için sadece kimlik belgesi yeterlidir. Gerek görüldüğü durumlarda gelir ve adres belgeleri kredi kullandırımı öncesinde talep edilebilmektedir.


Bayi olm​ak için

  • Bayilik için Sözleşme Seti (Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi, Satıcı Genel Sözleşmesi, Destek Hizmetleri Taahhütnamesi, Destek Hizmetleri Ek Protokolü)
  • Hesap sahibi/sahiplerinin kimlik belge fotokopisi
  • Temsile yetkili kişi(lerin) kimlik belge fotokopisi
  • Noter tasdikli güncel imza sirküleri fotokopisi
  • Son iki yıla ait mali tablolar​

Onaylanan kredi başvurularınıza ait tutarlar hesap açılışından sonra transfer edilmektedir.​​​​​​​

​​