• USD Alış: 5,7683 % -0,500 Satış: 5,8623
  • EUR Alış: 6,4095 % -0,800 Satış: 6,5197
  • EUR/USD 1,1112 % -0,300
  • BIST100 110477,0 % 0,329
  • ALTIN Alış: 273,8 % -0,250 Satış: 278,3
  • TAHVİL Faiz: 11,83 % -1,170

15.12.2019 14:09:20 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz