• USD Alış: 5,7253 % 0,080 Satış: 5,7406
  • EUR Alış: 6,3571 % 0,220 Satış: 6,3798
  • EUR/USD 1,1100 % 0,100
  • BIST100 95905,2 % 0,401
  • ALTIN Alış: 275,8 % -0,250 Satış: 276,6
  • TAHVİL Faiz: 16,18 % -0,492

22.8.2019 10:55:49 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz