• USD Alış: 6,8191 % -0,480 Satış: 6,9112
  • EUR Alış: 7,7599 % -0,280 Satış: 7,8811
  • EUR/USD 1,1381 % 0,210
  • BIST100 117741,0 % -0,556
  • ALTIN Alış: 395,6 % -0,330 Satış: 403,2
  • TAHVİL Faiz: 10,22 % -0,873

14.7.2020 23:24:08 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz