• USD Alış: 5,8959 % 0,480 Satış: 5,9084
  • EUR Alış: 6,4976 % 0,410 Satış: 6,5172
  • EUR/USD 1,1021 % -0,080
  • BIST100 99027,8 % 0,000
  • ALTIN Alış: 282,0 % 1,230 Satış: 282,6
  • TAHVİL Faiz: 15,23 % 2,697

14.10.2019 09:52:36 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz