İhracat

​​Peşin İhracat

İhraç edilmek üzere anlaşılan mal veya hizmet bedelleri ihracat gerçekleşmeden önce tahsil edilir.

Bu sayede, ihracatçının tahsilat riski ortadan kalkmış olur, ve sevk öncesi finansman sağlamış olur. 

Vesaik Mukabili İhracat

İhracatı yapılan malın teslim alınması ile ilgili belgelerin, mal bedelinin ödenmesi için Bankamız üzerinden ve muhabir banka aracılığı ile teslim edilmesini içeren bir hizmettir.

Bu sayede, ithalatçı mal bedelini ödemeden malı gümrükten çekemediği için ihracatçı güven altına alınmış olur.   

Mal Mukabili İhracat  

İhracatçı firmanın malı sevk ettikten ve ilgili vesaikleri doğrudan alıcıya gönderip tahsilatını mal gümrükten çekildikten sonra gerçekleştirdiği bir dış ticaret yöntemidir. 

Kabul Kredili İhracat  

İhracatçı firma malı sevk ettikten sonra alıcı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirtilen tarihte tahsilat yapılmasını içeren bir ihracat yöntemidir. 

Akreditifli İhracat

İthalatçının bankasının ayrıntıları belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin belgelere istinaden ihracatçı firmaya ödeme yapmayı taahhüt ettiği bir ihracat yöntemidir.

İthalatçı ödemeyi yapmaz ise, akreditifi açan banka ihracatçıya ödemeyi yapar.

Bu ödeme şeklinde, yurt dışındaki bankaların akreditif verecekleri firmalar risk endişesi olmayan sağlam firmalar olacağı için, ihracatçı firmalar güvenilir bir müşteri portföyüne sahip olur. ​