Ülke Kredileri

Avrupa ülkeleri, Amerika ve Japonya gibi ülkelerin kendi ülkelerinden yapılacak yatırım malları ve/veya tarımsal ürün ihracatların arttırılması amacıyla, ülkesinden ithalat yapacak firmalara, ilgili İhracat Kredi Kuruluşları (ECA-Export Credit Agency) vasıtasıyla sunduğu orta ve uzun vadeli finansman sağlayan ve Bankamızca aracılık edilen dış ticaret hizmetidir.
 
Aktif Bank, yurt dışı ihracat kredi kurumlarından sağladığı ve ithalatçı ülke riskinin, ilgili ülke ihracat kredi kuruluşunca (ECA) sigortalandığı ülke ihracat kredileriyle, ithalatçılara vadeli alım olanakları sağlamaktadır.
Üllke krediler, vadesinin uzun olması ve faizinin nispeten daha düşük olması nedeniyle banka kredilerine göre daha avantajlıdır.
  
Sadece tahıl, pamuk, mısır gibi ürünler için American Exim tarafından verilen GSM ülke kredisi de mevcuttur. 
 
Geri ödeme
 
Ülke kredileri kapsamında gerçekleştirilen ithalatın ödemesi, ithalat mevzuatımızda yer alan her türlü ödeme şeklinde yapılabilmektedir.
 
Başlıca ihracat kredi kuruluşları;​

Ülke

İhracat Kredi Kuruluşu

Ülke

İhracat Kredi Kuruluşu

Almanya

HERMES

İsviçre

ERG

Avusturya

ÖKB

Belçika

OND

İspanya

CESCE

ABD

US EXIM

İtalya

SACE

Fransa

COFACE

Japonya

MITI

Finlandiya

FINNVERA

Danimarka

EKF

Hollanda

NCM

Güney Kore

KEXIMBANK

Avustralya

EFIC

İngiltere

ECGD

İsveç

EKN​​​​​