Avantajları

​​​
  • Yatırımlara %100’e kadar finansman imkanı sağlanır.​
  • Yatırımlar leasing yöntemiyle finanse edildiği durumda özkaynaklar ve bankalardaki kredi limitleri kullanılmamış olur. Böylece özkaynaklar şirketteki diğer alanlara yönlendirilebilir.
  • Firmaların fon akışına en uygun olan esnek kira ödemeleri ile nakit akışı planlanabilir.
  • Finansal Kiralama Sözleşmesi ve sözleşme kapsamında alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. KDV’li Kiralar dışında; sadece noter ve yönetim giderleri ödenir.
  • Ödenen kira KDV'si, firmaların KDV borçlarından mahsup edilebilir.
  • Kiralanan ekipman dönem sonunda sembolik bir bedelle kiracıya devredilir.
  • Yatırım teşvik belgeniz var ise; teşvik belgenizin yatırım tutarınız kadarlık bölümünü tarafımıza devretmek sureti ile teşviğinizi kullanabilirsiniz.
  • Leasing işleminde; satınalma (yurtiçi ve ithalat) işlemleri tarafımızdan yapıldığından şirketinize operasyonel yük getirmemektedir.
  • Leasing ile alınan ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılmaktadır.