Aktif Bank Bono İhracına Başladı!


Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2008 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen bankası olan Aktif Bank, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek, ülkemizde ilk defa banka bonosu ihracı gerçekleştirecektir.


​Çalık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Aktif Bank tarafından, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılacak banka bonolarının nominal tutarı 35 milyon Türk Lirası olacaktır. İhraç edilecek banka bonoları tahsisli olarak satılmasına karşın alıcısı, faiz oranı ve vadesi satış anında belirlenecektir. Böylelikle, Türkiye’de ilk defa tahsisli satılan bir banka bonosunun alıcısı satış anında serbestçe tayin edilmiş olacaktır.


Satın alınması sürecinde hazine bonolarına benzer nitelik taşıyan banka bonoları, vade ve faiz esnekliği ile Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde saklanması gibi hazine bonolarında bulunmayan pek çok avantajı da yatırımcılara sunmaktadır. 


Banka bonolarını satın alacak yatırımcılar;


Türk Lirası tasarruflarına yüksek getiri elde edecek,

Tasarrufları Türkiye’de kurulmuş ve faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetimine tabi olan Aktif Bank’ın güvencesinde olacak,

Satın aldıkları banka bonoları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde saklandığından dolayı, güvenli bir şekilde korunacak,

Yatırım bankalarının elde ettiği yüksek getiriden pay alabilecek * ,

Banka bonolarının vadelerinin 15 güne kadar inebilmesi, repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilmesi ve ikinci elde Aktif Bank tarafından vadeden önce satın alınabilmesi sebebi ile likit bir yatırım aracına sahip olacaklardır.

 Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder HALİSDEMİR, yapılacak banka bonosu ihracı ile ilgili olarak; “İhraç ettiğimiz bonolar ile yatırımcılarımıza yüksek getirili ve güvenli bir yatırım aracı sunarken sermaye piyasasının gelişimine katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz. Özel sektör borçlanma araçlarının şirketleri de kapsayacak şekilde daha da yaygınlaşacağına ve yaygınlaşma gereğine inancım tamdır” değerlendirmesinde bulunmuştur.


*Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu verilerine göre 2008 yılında kalkınma ve yatırım bankalarının aktif getirisi %4.5 iken, mevduat bankalarının aktif getirisi sadece %1.9’dur. (BDDK Finansal Piyasalar Raporu Aralık 2008)​