Birleşme ve Satın Alma Finansmanı

  • Şirket birleşme ve satın almalarda, alıcı ya da satıcı tarafın danışmanı olarak, sürecin müşterimiz adına yönetilmesi ve müşterimize süreç, finansal konular, şirket değerlemesi, alış/satış stratejileri ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmesi ve finansman sağlanması amacı taşımaktadır.