Dış Ticaret Finansmanı: Aktif Bank Çözümleri

 Eximbank Kredileri 


 • İhracatı desteklemek amacıyla ihracatçı firmalara Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından bankalar aracılığı ile veya doğrudan kullandırılan kredilerdir. Kısa, orta ve uzun vadeli kullandırılabilmektedir.

   

    

  TCMB Reeskont Kredileri 


 • Firmaların döviz kazandırıcı hizmetlerinin finansmanı amacıyla firma tarafından borçlu sıfatıyla düzenlenen senetlerin Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranları ile reeskont edilerek firmalara kullandırılan kredilerdir. Kredilerin detayları, uygulama esasları ve faiz oranları ile ilgili olarak, TCMB sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.   İhracat Akreditif İskontosu 


 • İhracatçı müşterilerimiz lehine açılan teyitli veya teyitsiz akreditifler uygun vesaik ibraz edildikten sonra iskonto edilerek vesaik bedeli vadesinden önce müşterimize gayrikabili rücu olarak ödenir, bu sayede nakit kredi kullanmadan firmalar finansman temin edebilir ve bilançolarında likidite sağlayabilirler.   İhracat Poliçe İskontosu 


 • Yurtdışındaki bankaların aval verdiği poliçeler iskonto edilerek ihracatçı firmalarımıza finansman sağlanabilmektedir. Müşterilerimiz alacaklarını vadeden önce tahsil ederek nakit kredi kullanmadan kendilerine finansman kaynağı yaratabilirler.


   

  Ülke Kredileri (ECA) 


 • Aktif Bank, yurt dışı ihracat kredi kurumlarından sağladığı ve ithalatçı ülke riskinin, ilgili ülke ihracat kredi kuruluşunca (ECA) sigortalandığı ülke ihracat kredileriyle, ithalatçılara vadeli alım olanakları sağlamaktadır.

 • Ülke kredileri, vadesinin uzun olması ve faizinin nispeten daha düşük olması nedeniyle banka kredilerine göre daha avantajlıdır.   Forfaiting 


 • İthalatçının bankası tarafından garanti edilmiş akreditif, senet, poliçe vb. enstrümana bağlanmış henüz vadesi gelmemiş ihracat işlemlerinizden doğan alacaklarınızın gayrikabili rücu olarak Bankamızca satın alınmasıdır.

 • İhracatçıya, gayrikabili rücu finansman sağlayarak bilançosunda kredi olarak yansımaz. İthalatçıya ise nakdi kredi kullanmaksızın ithalat yapabilme imkânı tanımaktadır.