Hazine Ürünleri: Döviz İşlemleri

  • Aynı gün valörlü Döviz-Türk Lirası veya Döviz-Döviz (parite) işlemleridir.