Dış Ticaret Ödeme ve Tahsilat Yöntemleri

 Peşin Ödeme 


 • Mal bedelinin, ithalat konusu malların sevkinden önce ödendiği bir ödeme şeklidir. Mallar, ihracatçı tarafından bedeli alındıktan sonra gönderilir. Bu sayede alıcı, mal bedelini peşin öder ve peşin ödeme indirimi alabilir.

   

   

  Vesaik Mukabili Ödeme 


 • Yurt dışındaki ihracatçı firma tarafından, ihraç edilen malın teslim alınması sonrasında ilgili belgelerin, mal bedelinin ödenmesi için muhabir banka üzerinden ve Bankamız aracılığıyla yurt içindeki alıcıya teslim edilmesini içeren bir hizmettir.

   

   

  Mal Mukabili Ödeme 


 • İhracatçı tarafından gönderilen malların gümrükten çekildikten sonra bedellerinin transfer edilmesi şeklinde yapılır. İhracatçı tarafından gönderilen malların gümrükten çekildikten sonra bedellerinin transfer edilmesi şeklinde yapılır. Bu sayede ithalatçı, malı teslim aldıktan sonra ödeme yaptığı için riski ortadan kalkmış olur.

   

   

   Kabul Kredili Ödeme 


 • İthalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra, ihracatçı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirtilen tarihte ödeme yapmasını içerir. Akreditifli, vesaik veya mal mukabili olmak üzere yapılabilen kabul kredili ödeme şeklinde düzenlenen poliçelerin vadeleri, kabul tarihinden başlamak üzere herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın serbestçe belirlenir. Bu sayede ithalatçı, vadeli alım yapma imkanına sahip olur.

   

   

   Akreditif 


 • Akreditif, alıcının talimatıyla bir bankanın belli bir tutar ve vade ile akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında, ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.