Kurumsal Krediler: Gayri Nakit Krediler


Teminat Mektubu/Harici Garanti 

  • Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine, gümrük teminatı, mal alım-satımı, ihale, avans gibi farklı konulardaki bir işin/teslimin/yükümlülüğün, belirlenen süre ve şartlar çerçevesinde yerine getirileceğini; getirilmemesi halinde tazminat olarak ödenmesi gereken tutarın kayıtsız ve şartsız bankamız tarafından ödeneceğini, muhatap kuruluşlara taahhüt eden garanti mektuplarıdır. 


  • Kontrgaranti 

  • Yurt dışından gelen garantiler Türkiye’de yerleşik kişilere hitaben teminat mektubu düzenlenebilmesi için, muhabir bankalardan gönderilen Döviz veya TL kontrgarantilerdir.
  • Bankamız, lehdarın bankası tarafından Aktif Bank'a hitaben düzenlenmiş kontrgarantileri teminatına alarak, müşterilerimize hitaben garanti mektupları düzenleyebilmektedir.  


  • Referans Mektubu

  • Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşların açacakları ihalelere katılabilmek için gereken, Banka tarafından düzenlenen mektuplardır.
  •  

    Akreditif

  • Akreditif, alıcının talimatıyla bir bankanın belli bir tutar ve vade ile akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında, ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.