İhraç Belgeleri


​​​​

31 Ar​alık 2013 Aktif Yatırım Bankası Sukuk Varlık Kira​lama A.Ş. Yatırımcı RaporuAktif Bank Danışma Komitesi