Aktif Bank Kurumsal Krediler: Özel Finansman Modelleri


Depo / Emtia Finansmanı

 • Depo Finansmanı: Muhafazası ve gözetimi bankamızın belirlemiş olduğu standartlardaki depolarda yapılan ve  Özellikle ikinci el piyasada alınıp satılabilen emtiaları teminat olarak kullanan işletmelere sunulan bir finansman şeklidir. 
 • Emtia Finansmanı: Müşterilerimizin faaliyet gösterdiği ticarete konu uluslararası piyasalarda ve borsalarda işlem gören ve bankamızca uygun görülen ürünlerin, teminat olarak kabul edilmesi ve bunun karşılığında finansman sağlanması yöntemidir.

   
  ELÜS Kredisi 

 • Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik bir belgedir.  ELÜS Kredisi ise bu senede sahip müşterilerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tüm tarım ürünlerini, depolama süresince Bankamıza teminat göstererek kullanabileceği bir finansman ürünüdür. 
 • Krediden yararlanmak için ürünlerin, 10/02/2005 tarihli 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve 12/11/2011 tarih 28110 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde faaliyet izni verilen lisanslı depolarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

   
  Proje Kredisi 

 • Proje Finansmanı, geri ödeme kaynağı büyük ölçüde projenin üreteceği nakit akışlarına dayanan, orta ve uzun vadeli nakit ve/veya gayri nakit kredi taleplerine yönelik yeni projeler, yatırımlar, birleşme ve satın almalar veya varlık alımları için sağlanan finansman yöntemidir. 
 •  

  Alacak Finansmanı 

 • Vadeli alacaklarınızın Bankamıza temlik yolu ile devredilmesi karşılığında, vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemidir.