Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-58.1 sayılı Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğ hükümleri uyarınca varlık finansmanı fonu, varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığını ifade eder. Fon malvarlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun malvarlığından ayrıdır.

Aktif Bank tarafından kurulan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansman Fonlarının malvarlığı Aktif Bank'ın PTT aracılığıyla emekli maaşı alan gerçek kişilere kullandırdığı kredilerden oluşturulmuştur. Söz konusu kredilerin geri ödemeleri, kredi borçlularının muvafakati dahilinde, PTT aracılığıyla ödenecek olan emekli maaşının içinden, kredi taksit tutarının PTT tarafından kesilmesi ve alacaklı Banka'ya ödenmesi suretiyle yapılmaktadır. Tüm kredili müşterilere kredi süresi boyunca hayat sigorta poliçesi düzenlenmektedir.

VDMK ihracına ilişkin tüm süreç, hizmet sağlayıcı ve garantör olarak Aktif Bank ve Fon portföyünü oluşturan krediler ihraç sürecinden önce JCR Eurasia Rating firması tarafından değerlendirilerek yerel para biriminde en yüksek not olan "AAA" ile notlandırılmış olup uluslararası para biriminde ise Türkiye'nin kredi derece notu ile eş değer olan "BB" ile notlandırılmıştır.

Aktif Bank tarafından Türkiye'nin ilk VDMK ihracı 20 Ekim 2011 tarihinde Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'ndan gerçekleştirilmiştir. 187,001,539 TL nominal bedelli VDMK'ların tamamı seans açılışından itibaren 2 saat içerisinde satılmıştır.

Aktif Bank’ın kurucusu olduğu Varlık Finansman Fonları tarafından gerçekleştirilen VDMK ihraçlarına ilişkin derecelendirme notlarına buradan​ ulaşabilirsiniz.​