Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Şirketlerin bilançolarındaki doğmuş alacakların teminata konu edilerek oluşturulan menkul kıymet ihraçlarıdır. Aktif Bank kendi bilançosu ve kurumsal firmalar için VDMK ihraçlarına aracılık etmektedir. Yatırım Bankalarının lisansı kapsamında yapılabilen bu ihraçlar için Varlık Finansman Fonu kurulması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-58.1 sayılı Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğ hükümleri uyarınca varlık finansmanı fonu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığını ifade eder. Fon malvarlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun malvarlığından ayrıdır.

Aktifbank, 2010 yılından beri yaptığı 25’den fazla ihraçta yaklaşık 1,8 milyar Usd nominal tutara ulaşmıştır. Teminatlı yapılarından dolayı rating firmaları tarafından yapılan değerlendirmelerde "AAA" düzeyinde notlandırılmıştır. 

Aktif Bank’ın kurucusu olduğu Varlık Finansman Fonları tarafından gerçekleştirilen VDMK ihraçlarına ilişkin derecelendirme notlarına buradan​ ulaşabilirsiniz.