Aktif Bank Etik Hattı’na hoş geldiniz.

Bu hat Aktifbank ve iştiraklerini ilgilendiren tüm etik uygunsuzlukların Aktif Bank Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletilmesini ve gerekli incelemenin yapılmasını amaçlamaktadır.

İnceleme ve değerlendirmenin etkin bir şekilde yapılabilmesi için bildirime ilişkin bilgiler, açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Etik hat aracılığı ile bildirilen konuya ilişkin kişi, yer ve zaman belirtilerek ve belgeler sunularak netleştirilmelidir.

Yapacağınız bildirimlerde kişisel bilgileriniz talep edilmemekle birlikte vereceğiniz tüm bilgiler gizli tutulacaktır.

Kasten yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi hariç olmak üzere bildirimde bulunan ve inceleme süreçlerinde yardımcı olan kişiler hakkında aleyhte herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bildirilen tüm ihlaller Aktif Bank Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kısa zaman içinde incelenerek, bu bildirimlere ilişkin uygun eylem/tedbirler alınacaktır.


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.