Kurumsal Krediler: Nakit KredilerRotatif Kredi (BCH)

 • Faiz oranı para piyasalarındaki gelişmelere göre değişebilen kredilerdir. Faiz tahsilatları üçer aylık devre sonlarında tahsil edilir. Kredi anaparası, gerek teminatların tahsili gerek nakit ödemeler ile kısmen veya tamamen kapatılabilir.


  Spot Kredi

 • Uygulanacak faiz oranı ve vade tarihinin kredi kullanım tarihinde belirlendiği kredilerdir. Anapara ve faiz tahsilatı vade sonunda gerçekleştirilir. 


 • Taksitli Ticari Kredi  

 • İşletmelerin her türlü ihtiyacı için kullanılabileceği, nakit akışına uygun olarak sabit faizli, eşit ya da değişken taksit ödemeli kredilerdir.
   

  Döviz Kredisi

 • Döviz geliri olan firmalarda; ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerdir.
   

  İskonto/İştira Kredileri

 • Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari alacakların nakde çevrilmesine olanak sağlayan bu kredi; vade tarihine kadar geçecek süreye tekabül eden faiz, komisyon ve BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesi suretiyle kullandırılır. Senet ve çek portföyü yüksek hacimli olan firmaların kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kolaylık sağlar.