Borçlanma Araçları İhracı

  • Özel Sektör Borçlanma araçları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından borçlanma aracı olarak kabul edilen, şirketlerin borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri şirket tahvilleri, paya dönüştürülebilir tahviller, değiştirilebilir tahviller, bonolar, kıymetli maden bonoları ve kurumsal borç senetleri gibi araçları ifade eder. İhraç edilen ürünler, Bono & Tahvil,Kira Sertifikası (Sukuk) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (VTMK)