Aktif Bank Portföy Yöneticiliği Faaliyet Belgesi Aldı.


Portföy Yöneticiliği Faaliyet Belgesi” başvuru sürecimiz SPK tarafından 21 Ağustos itibarıyla olumlu olarak sonuçlandırılmıştır.


Başvuru sürecimiz SPK tarafından 21 Ağustos itibarıyla olumlu olarak sonuçlandırılmış,  07/09 tarih ve 2009/40 sayılı SPK haftalık bülteninde duyurulmuştur. Aldığımız izinle; özel portföy yönetimi yapabileceğimiz gibi, menkul kıymet yatırım fonu ve emeklilik fonu yöneticiliği faaliyetini de gerçekleştirebilmekteyiz.​