Aktif Bank tarafından ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere en yüksek derece olan “AAA” notu verildi.


Aktif Bank tarafından ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere JCR-Eurasia Rating tarafından en yüksek derece olan “AAA” notu verildi.


​Aktif Bank tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Varlık Finansman Fonu’nun ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler; JCR-Eurasia Rating tarafından,  Türk Devlet Tahvilleri ile aynı risk kategorisi olan, “yüksek düzeyde yatırım yapılabilir” kategorisi içerisinde değerlendirilerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu “AAA” olarak belirlendi.


Aktif Bank tarafından, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş alan kişilere kullandırılan aylık eşit taksit ödemeli bireysel krediler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) No’lu Varlık Finansman Fonu’na devredilmek sureti ile farklı vadelere sahip Varlığa Dayalı Menkul Kıymet – VDMK – ihracı gerçekleştirilecektir. Dolaylı aktarım usulüne göre ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, halka arz edilmeksizin yurtiçindeki nitelikli yatırımcılara veya yurtdışında yerleşik yatırımcılara çağrıda bulunarak veya tahsisli olarak nominal değer üzerinden iskonto edilerek satılacaktır. 


Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) No’lu Varlık Finansman Fonu kredi müşterilerinden yapacağı tahsilatlar PTT aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.​