Aktif Bank ve ICD İşbirliği ile KOBİ’lere Destek


​Aktif Bank ve İslam Kalkınma Bankası’nın Özek Sektör Kurumu (ICD) arasında işbirliği anlaşması, ICD CEO’su Khaled Mohammed Al-Aboodi ve Aktif Bank CEO’su Dr.Önder Halisdemir’in katılımlarıyla imzalandı.


Sözkonusu anlaşma ile Aktif Bank ve ICD, özel sektör ve KOBİ’lerin proje ve yatırımlarının finansmanı, yeni işletmelerin kurulmasına aracılık edilmesi, var olan özel sektör işletmelerinin büyümesine destek sağlanması ve istihdam yaratacak projelerin desteklenmesi alanında işbirliğine gitme kararı almışlardır. Bu işbirliği anlaşması çerçevesinde ICD’nin üye ülkeleri arasındaki özel sektörün büyümesi, modernleştirilmesi ve yeni iş sahaları yaratılması misyonu ile Aktif Bank’ın Türkiye’deki yaygın fiziksel ağı, deneyimi ve birikiminin yaratacağı güç ile yatırımların doğru noktalara yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.​