Aktif Bank’ın 3. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) İhracı da Yoğun İlgiyle Tamamlandı


Aktif Bank tarafından Türkiye’de ilk defa kurulan “Varlık Finansmanı Fonu”nun 3. VDMK ihracı işleme açıldığı gün tükenerek çok kısa bir sürede başarıyla tamamlanmıştır. ​


Aktif Bank tarafından Türkiye’de ilk defa kurulan “Varlık Finansmanı Fonu”nun, ortalama 569 gün vadeli 180 milyon TL tutarındaki 3. VDMK ihracı, başta sigorta ve portföy yönetim sektörünün önde gelen temsilcileri olmak üzere, yatırımcılardan büyük ilgi görerek İMKB Nitelikli İşlemci Pazarında işleme açıldığı gün tükenerek çok kısa bir sürede başarıyla tamamlanmıştır. ​

​Aktif Bank’ın bireysel kredi portföyüne dayalı olan sözkonusu menkul kıymetleştirme işlemleri, JCR-Eurasia Rating tarafından Türkiye’de alınabilecek en yüksek kredi notu olan AAA ile derecelendirilmiş, Fon’un geçtiğimiz Ekim ve Ocak aylarında sırasıyla 187 ve 197 milyon TL olarak gerçekleşen ihraçları da sermaye piyasalarından yoğun ilgi görmüş ve kısa sürede tükenmişti.


Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, ilgili ihracı değerlendirdiği açıklamasında “2011 yılı Ekim ayında yaptığı ilk gerçek VDMK İhracı ile Aktif Bank’ın yenilikçi ve müteşebbis karakteri ile Türk Sermaye Piyasalarını genişletici bir rol üstlendiğini, bu paralelde 3.sü gerçekleştirilen bu ihraç ile de akıllıca yapılandırılarak pazara sunulan ürünlerin piyasada her zaman karşılık bulacağının bir kez daha teyit edildiğini” belirtti. Dr. Halisdemir, “Bankamız, mucidi olduğu yeni jenerasyon bankacılık anlayışının bir yansıması olan yenilikçi ve müteşebbis bankacılık yaklaşımı ile, dahil olduğu her işte olduğu gibi Türk Sermaye Piyasaları’nın derinleşmesinde de etkin rol oynamayı ve sektöre öncü olmayı sürdürecektir. Bu ilkin yaşanmasında başta SPK olmak üzere emeği ve desteği olan tüm kurum ve kuruluşlara bu vesile ile birkez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.