Aktif Bank’ın Kredi Notu Yine Arttı.


JCR Eurasia Rating Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'A(Trk)' dan 'A+(Trk)'ya yükseltmiş, görünümünü ise (Pozitif) olarak teyit etmiştir.


​“Yeni Jenerasyon Bankacılık” adını verdiği yenilikçi ve teknoloji odaklı  benzersiz iş modeli sayesinde  perakende  ve kurumsal bankacılık alanlarında başarılı neticeler elde eden ve pazar payını, karlılık ve kaynak çeşitliliğini her sene artıran Türkiye’nin ilk ve tek doğrudan bankası Aktif Bank, 2011 yılında da varlık ve karlılığını sektör üzerinde ortalamaların üzerinde büyüterek tamamladı. Banka, Türkiye’nin ilk banka bonosu ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını yaparak sektöre getirdiği yeniliklerle bugün yatırım ürünleri piyasasının da gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.  


Aktif Bank’ın ortaklık yapısı, kar ve fon yaratma kapasitesi bilanço bileşimindeki mevcut oran ve seviyeleri ile sorunlu kredilerin toplam kredileri oranı açısından sektörün çok altında kalmış olması dikkate alınarak, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notu da ülke notu tavanı olan BB olarak teyit edilmiştir. Yine Banka’nın bilanço içerisindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik ortaklardan bağımsızlık notu ise ( AB ) olarak belirlenmiştir.


Aktif Bank, 2011 yılında da JCR-Eurasia Rating tarafından yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu “A-(Trk)”dan “A(Trk)”ya yükseltilerek, görünümü “Pozitif” olarak teyit edilmişti.