Aktif Bank’ın Uzun Vadeli Kredi Notu A


JCR-Eurasia Rating Aktif Bank’ı yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu “A-(Trk)”dan “A(Trk)”ya yükseltti, görünümünü ise (Pozitif) olarak teyit etti.


​JCR tarafından Aktif Bank’ın ortaklık yapısı, bilanço bileşimindeki mevcut oran ve seviyeleri, hızlı artış gösteren karlılığın kaynak yaratmayı kolaylaştırması, sorunlu kredilerin toplam kredileri oranı açısından sektörün çok altında kalmış olması dikkate alınarak, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notu ülke notu tavanı olan BB olarak teyit edildi.


Ayrıca, Aktif Bank’ın ortakları tarafından desteklenme arzusu ve ortakların mali gücü ile Bankanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneğine ve Merkez Bankası’nın likidite politikalarına ilişkin uygulamalara bağlı olarak destek ve bağımsızlık kategorisindeki notu ”yeterli düzeyde” bulundu.


Yine Bankanın bilanço içerisindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik ortaklardan bağımsızlık notu ise JCR ER notasyonunda (B) olarak değerlendirildi.​