Aktif Bank’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu A-


Japon Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR-ER Aktif Bank'ın yatırım yapılabilir kategorisi içinde yer alan Uzun Vadeli Ulusal Notunu A-(Trk) ve görünümünü Pozitif olarak teyit etti.


​2009 yılında JCR-ER tarafından kredi notu Durağan'dan Pozitif'e yükseltilen Aktif Bank; düşük kaldıraç-yüksek öz kaynak oranları ve etkin bir risk yönetimi politikasının sonucu olan yüksek aktif kalitesi ile sağlıklı bir yapıda büyümeye devam etmektedir. Düşük genel gider bazı yaratan ve kur riski taşımama politikasıyla krizlere bağışıklı bir yapıyla hareketle, global ekonomik krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2008 yılında Türk Bankacılık sektörünün en hızlı büyüyen bankası olmuştur. Aktif Bank 2009 yılında da bu trendi devam ettirerek, son iki buçuk yılda varlıklarını 8.5 kat büyütmüştür.


2009 yılının son çeyreğinde Türkiye'nin ilk "commercial paper" özelliğine sahip banka bonosunu (Aktif Bono) ihraç ederek kaynak çeşitliliğini artıran Aktif Bank, 2009 yılında SPK'da kayda aldırılan toplam sabit getirili menkul kıymetlerin 1/3'ünü ihraç etme başarısını göstermiştir.​