Aktif Bank’tan İnovasyon Gelişimine Yatırım


Türkiye’nin en hızlı büyüyen özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, KOBİ ve girişimcilere danışmanlık verecek yeni bir ortaklığa imza atarak İnovaban’ı kurdu.


​Sistem Global Danışmanlık ortaklığı ile kurulan ve adını, "inovasyon" ile "otoban" kelimelerinin birleşiminden alan İnovaban; başta KOBİ'ler ve girişimciler olmak üzere her ölçekten firmaya profesyonel stratejik büyüme danışmanlığı hizmeti verecek. İnovaban'ın firmaların çıktığı zorlu yolu bir otoyola çevirerek hayatlarını kolaylaştıracağını söyleyen Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, "Rakamlar Türkiye'de kurulan her 10 girişimden yalnızca birinin başarıya ulaştığını gösteriyor. İnovaban, firmaların başarı oranlarını artıracak ve girişimlerin hayatta kalmasına, ticarileşme ve globalleşme süreçlerine yardımcı olacak danışmanlık destekleri sunacak" dedi. Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu ise "İnovaban, üreten ekonominin Ar-Ge, tasarım, inovasyon, katma değerli üretim ve dünya pazarlarına açılma vizyonuna hizmet ederek değer yaratacak" dedi.


 Türkiye'de inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sunan Aktif Bank, Sistem Global Danışmanlık ortaklığı ile iş dünyasında başarısızlıklara sebep olan etkenleri önlemek ve kuruluşlara profesyonel destek sağlamak amacıyla İnovaban'ı kurdu. İnovaban, başta girişimci KOBİ'ler olmak üzere Ar-Ge ve inovasyona değer veren her ölçekteki kuruluşun iş ihtiyaçlarını ve stratejilerini analiz ederek, büyüme yol haritalarını belirleyecek. Firmaların doğru finansmana erişimi, devletin verdiği hibe ve desteklerden doğru faydalanması, proje ve girişimlerin mali ve teknik yönetimi, patent tescili ve patent değerleme, hukuk danışmanlığı, birleşme ve satın alma süreç yönetimi ile pazar stratejilerinin belirlenmesi alanlarında danışmanlık hizmetleri sunacak.


 BEŞ YILDA 20 BİN KOBİ'YE ULAŞMA HEDEFİ


Yeni nesil bankacılığın öncüsü Aktif Bank'ın Türkiye'de inovasyon ekosisteminin gelişimini yatırımlarıyla desteklediğini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer; "Türkiye'de büyük hayaller ve hedeflerle hayata geçirilen birçok girişim, bilgi eksikliği ve yanlış yönlendirme nedeniyle beklediği başarıya ulaşamıyor. Araştırmalara göre her 10 girişimden yalnızca 1'i yoluna devam ediyor" dedi.  Bu alandaki danışmanlık ve finansal destek ihtiyacını karşılamak için İnovaban'ı kurduklarını belirten Sümer, "Çıktığımız bu yolda beş yılda yaklaşık 20 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.  


 GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK


İnovaban'ın, girişimcilerin yaşadığı tüm olumsuzluklara çözüm sunarak zorlu yolculuklarını kolaylaştıracağını söyleyen Dr. Serdar Sümer, "Geliştirdiğimiz Ar-Ge Finans ürünü ile sektörün finansman ihtiyacına inovatif bir çözüm sunacağız. İnovaban ile sektöre katma değerli yeni finansal ürünler sunmaya devam edeceğiz" dedi. Ar-Ge Finans'ın TÜBİTAK-TEYDEB destekli girişim projelerinin alacağı avanslarda kurumlar tarafından talep edilen teminat mektubu ihtiyacını kolaylaştırmak üzere tasarlandığını anlatan Sümer, "Çoğu finans kuruluşları girişimcilerden ipotek talep ediyor. Bu durum, projelerinin en başında nakit sıkıntısı çeken girişimcilerin hayatını zorlaştırıyor. Biz Ar-Ge Finans ürünü ile projenin kendisini teminat olarak kabul edecek ve ek bir maddi teminat istemeden teminat mektubu ve avans miktarına kadar nakit kredi vereceğiz. Bu sayede genç girişimcilerin ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız" diye konuştu.  Sümer konuşmasına, "Aktif Bank olarak, ekonomiye katkı sağlayan tüm kuruluşlar ve girişimciler bizim için büyük önem taşıyor. İnovaban sayesinde onlarla birlikte profesyonel bir yolculuğa çıkacak, yoğun rekabet koşulları altında başarıya ulaşmalarına ve varlıklarını korumalarına destek olacağız" şeklinde devam etti.


 AR-GE YATIRIMLARI TÜRKİYE'NİN SANAYİSİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR


Ar-Ge, teknoloji, tasarım odaklı proje ve yatırımların teşvik ve hibe programları ile desteklenmesi konusunda son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşandığını belirten Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu "Bu desteklerin kamu tarafından artırılarak devam edeceğini öngörüyoruz. Biz de projelerin ticarileşmesi ve globalleşmesine yönelik verilen kamu desteklerinin, amacına daha uygun ve etkili kullanılması misyonuyla aktif danışmanlık hizmeti sunacağız" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile sayıları katlanarak artan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nin Türkiye'nin sanayisini dönüştürmeye başladığının altını çizen Hüseyin Karslıoğlu, "Devletin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'ni desteklemek için ortaya koyduğu irade; reel sektör firmaları ile teknoloji ve Ar-Ge firmaları arasında ortak, entegre çözümler üretme isteğini artırıyor. Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için İnovaban'ı hayata geçirdik" diye konuştu.


 ENTEGRE ÇÖZÜM SUNACAK


İnovaban Genel Müdürü Dr. Kazım Acatay ise "Devletin 2023 vizyonunda, gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünün Ar-Ge harcamalarına ayrılması hedefleniyor. Bu harcamanın yaklaşık yüzde 70'inin ise özel sektör tarafından yapılması bekleniyor. Bu hedeflere ulaşılması ve ayrılan kaynağın en verimli şekilde kullanılması için, firmaların doğru yönlendirilmeye ve birlikte yol alacakları, bütünsel yaklaşım sunan bir danışmana ihtiyaçları var. İnovaban bu gereksinimi karşılamak üzere yola koyuldu. Firmalar teknik işlerine odaklanırken, İnovaban onların çıktığı zorlu yolu, entegre çözümleriyle otobana çevirecek" diye konuştu.