İMKB'deki İlk İslami Borçlanma Aracı İhracı Aktif Bank Tarafından Gerçekleştirildi.


“Fleetcorp Katılım Varlık Finansman Fonu”nun ihraç ettiği 20 milyon TL tutarlı ve 903 gün ortalama vadeli Türkiye’nin ilk “Katılım Sertifikası” ihracı, İMKB Nitelikli İşlemci Pazarında işleme açıldığı gün tükenerek başarıyla tamamlanmıştır. ​


Aktif Bank tarafından kurulan “Fleetcorp Katılım Varlık Finansman Fonu”nun ihraç ettiği 20 milyon TL tutarlı ve 903 gün ortalama vadeli Türkiye’nin ilk “Katılım Sertifikası” ihracı Türkiye’nin önde gelen Portföy Yönetim ve Emeklilik Şirketlerinden gördüğü büyük ilgili sonrasında İMKB Nitelikli İşlemci Pazarında işleme açıldığı gün tükenerek başarıyla tamamlanmıştır. ​

​İlgili Katılım Sertifikaları özel sektör tarafından ihraç edilen ilk İslami prensiplere uygun TL cinsi borçlanma aracı olmasının yanısıra, İMKB’de ihraç edilen ilk İslami borçlanma aracı olma niteliğini de taşımaktadır.


Aktif Bank tarafından Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş.’nin araç alımına yönelik olarak gerçekleştirilen Kurumsal Finansman Desteği ’ne dayalı menkul kıymetleştirme işleminin asli teminatını, araç rehinleri ve satın alınan araçların yüksek marjlı kiralama gelirleri oluşturmaktadır. JCR-Eurasia Rating tarafından değerlendirilen yapının uzun vadeli ulusal notu (A+) olarak belirlenmiştir.


Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, ilgili ihracı değerlendirdiği açıklamasında “2011 yılı Ekim ayında yaptığı Türkiye’nin ilk gerçek VDMK İhracının ardından Aktif Bank’ın bugüne kadar 565 milyon TL tutarında ihraç gerçekleştirerek Türk Sermaye Piyasalarını yenilikçi ve genişletici bir rol üstlendiğini, bu paralelde yine bir ilki gerçekleştirerek İslami hükümlere uygun yapılandırdığı ve ihraç ettiği Katılım Sertifikalarının da piyasada yoğun bir ilgi gördüğünü ve bunun da Türkiye için yeni bir piyasanın kapılarını açtığını” belirtti. Dr. Halisdemir, “Bankamız, mucidi olduğu Yeni Jenerasyon Bankacılık anlayışının bir yansıması olan yenilikçi ve müteşebbis bankacılık yaklaşımı ile, dahil olduğu her işte olduğu gibi Türk Sermaye Piyasaları’nın derinleşmesinde de etkin rol oynamayı ve sektöre öncü olmayı sürdürecektir. VDMK ihracından sonra bu ilkin yaşanmasında da başta SPK olmak üzere emeği ve desteği olan tüm kurum ve kuruluşlara ve yeni ihraçlar icin yüksek talepleriyle umut veren güçlü yatırımcılarımıza bu vesile ile birkez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.