Müfettiş Yardımcılığı Sınavı İlanı


Sınavla Müfettiş Yardımcıları Alınacaktır


​​Aktif Yatırım Bankası A.Ş. İç Denetim Bölümü bünyesinde görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcıları alınacaktır. İlk aşama olan yazılı sınav 07.12.2014 tarihinde İstanbul’da Aktif Bank Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecek olup, başvurular 28.11.2014 tarihine kadar yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecektir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.Sınava Başvuru Koşulları


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Üniversitelerin, öğrenim süresi en az 4 yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümleri, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) Ekonomi, İşletme/Finans konulu Yüksek Lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan birini bitirmiş olmak,

Yazılı sınav tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmamış olmak (07.12.1986 ve sonrasında doğanlar başvurabileceklerdir),

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 20.12.2014 tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir),

Daha önce Bankamız işe alım süreçlerinin herhangi birinde mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

Sağlık durumu seyahat etmeye ve başvuru yaptığı işte çalışmaya elverişli olmak (Bu durum, sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir),

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,

Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

Sınava ilişkin başvurular www.kariyer.net sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu uygun görülen adaylar sınava çağırılacak olup, başvurusu kabul edilen adaylarla telefon/ e-mail vasıtasıyla iletişim kurulacaktır.


Sınav Hakkında Bilgiler

 

Sınavlar; yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki bölümdür.


I-Yazılı Sınav;


-Genel yetenek testi,

-Ekonomi-finans testi,

-Türkçe kompozisyon yazımı,

-Yabancı dil testinden oluşmaktadır.


Son iki yıl içerisinde aşağıda yer alan sınavlardan asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş olan ve bu durumu sınav tarihine kadar belgeleyebilen adaylar yabancı dil testinden muaf tutulacaktır.


İngilizce—TOEFL (IBT)-85, IELTS-6.5,

Almanca—Goethe Enstitüsü– ZOP, Kleines Deutsches Sprachdiplom, Grosses Deutsches Sprachdiplom, Goethe Zertifikat C1,

Fransızca— Fransız Kültür Merkezi– DALF C1, DALF C2 , 700,

 


II-Mülakat;


-Adayların ifade yetenekleri ve Müfettişlik mesleğine uygunluklarının değerlendirilmesinden oluşmaktadır.