İhbar ve Bildirimde Bulunma

Aktif Bank Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Türkiye Bankalar Birliği Etik İlkelerini benimsemiştir. Aktif Bank benimsediği etik ilkeler doğrultusunda çalışanları, paydaşları ve üçüncü tarafların gerçekleştireceği ihbar ve bildirimleri önemle dikkate almaktadır.

Aktif Bank benimsediği etik ilkeler bakımından kabul edilmeyen davranışların bankanın ilgili birimlerine doğrudan iletilebilmesi için banka içi ve dışı iletişim kanalları oluşturulmuştur.

İnternet sitemiz üzerinden bildirimde bulunabileceğiniz Etik Hatta buradan ulaşabilirsiniz.