Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi


​Bankamızda, çalışanlarımızın performanslarına ve yetkinliklerine bağlı olarak, bölümler ve iştirak şirketlerimiz arasında yatay ve dikey ilerleme fırsatları bulunmaktadır. Terfi dönemlerinde, belirlenen kriterleri sağlayan çalışanlarımız normlar dahilinde bir üst unvana terfi edebilmektedir. Bununla birlikte, bankamız ve iştirakleri bünyesinde oluşan açık pozisyonlar terfi dönemini beklemeksizin içerden terfi ile kapatılabilmektedir. ​
Eğitim Faaliyetlerimiz​

Bankamız insan kaynakları politikaları içerisinde, hedef ve stratejilerimize uygun olarak oluşturulan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın kariyer ve kişisel gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı amaçlamaktadır.

Yine bu politikalarımız doğrultusunda, çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerileri ile kişisel yetkinliklerinin arttırılması en önemli önceliklerimizden olmuştur. Eğitimin sürekliliğini en iyi olma yolunda önemli bir araç olarak gören bakış açımız sayesinde, çalışanların bilgi, beceri ve görevlerindeki başarılarını arttıracak gelişim imkanları yaratmak, bugün ve gelecekte gereksinin duydukları eğitim ve gelişim programlarının en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak İnsan Kaynakları olarak başlıca sorumluluklarımızdandır.

Bankamızda göreve yeni başlayan çalışanlarımız, göreve başladıkları ilk gün itibariyle Oryantasyon programına alınmaktadır. Bunun yanı sıra, kariyer basamakları doğrultusunda teknik bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitim programlarına katılımları sağlanarak mesleki ve kişisel gelişimleri desteklenmektedir.​