Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetim sistemi ile çalışanlarımızın hedeflerine odaklandırılması, performanslarının arttırılması, rekabetçi bir insan gücüne sahip olunması ve buna bağlı olarak üstün performans gösteren çalışanların ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.

Aktifbank performans değerlendirme süreci hedef belirleme, izleme - yönlendirme  ve yıl sonu değerlendirme olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır. Şirketin "hedeflerle yönetim" prensibini desteklemektedir. 

Performans değerlendirme sürecinde, performans hedeflerinin verilmesinin ardından, dönem başında veya dönem içerisinde, değerlendiren tarafından çalışanlar ile yönlendirme görüşmeleri yapılmakta, yıl boyunca düzenli aralıklarla bir araya gelerek, çalışanların güçlü oldukları ve geliştirmeleri gereken yönler gözden geçirilmekte, uzun vadeli kariyer hedeflerine yönelik kişisel gelişim planları oluşturulmakta ve sene başında belirlenen hedefler paralelinde bireysel performansı değerlendirilmektedir. 

Performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler Eğitim Faaliyetleri,  Kariyer Yönetimi ve Ücret Yönetimi uygulamalarımızda kullanılmaktadır.