Ücretlendirme Politikamız ve Haklar

​​Ücretlendirm​e Politikamız 

Bankamızda ücretler her ayın son iş gününde brüt olarak ödenir.

Bankamızda yer alan pozisyonların, uluslararası geçerliliği olan iş değerleme metodolojisi ile belirli kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmesi ve iş büyüklüğünün belirlenmesi esastır. Yapılan işler, organizasyona katkı dereceleri ile çalışanımızın sahip olması gereken bilgi birikimi, problem çözme becerisi ve sorumluluk derecesine göre kademelendirilmiştir.

Bankamızda uygulanan ücretlendirme sistemi çerçevesinde, her yıl Nisan ayında çalışanların pozisyonlarına göre ücret seviyeleri, performans sonuçları, enflasyon oranı ve piyasa ücret ve artış oranları göz önünde bulundurularak ücret artışı yapılmaktadır. 


Özel Sağlık Sigortası

Tüm çalışanlarımız, çocukları ve özel sağlık sigortası teminatı olmayan eşleri ile birlikte, diş ve göz teminatını da içeren özel sağlık sigortası sağlanmaktadır.

Yemek ve Yol Yardım Olanağı

Öğle yemekleri için Genel Müdürlük ve Şube çalışanlarımıza ise aylık olarak yemek kartı verilmektedir.

Genel Müdürlük ve Merkez Şubemize ulaşım, yol yardımı ile sağlanmaktadır.

Diğer Ödenekler

Çalışanlarımıza nakil ve atamalar, geçici görevlendirmeler, vekalet, seminer ve toplantılar, denetim nedeniyle yapacakları yurtdışı yolculuklarda seyahat giderleri dışında harcırah (yolluk) ödenmektedir.

İzin Hakları
​​
​Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan çalışanlara (5 yıl dahil)      ​14 gün
Hizmet süresi 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlar için              ​​   20 gün 
Hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanlar için                                 26 gün
  

​yıllık ücretli izin verilmektedir.​​​​​​​

Yetenek ve Gelişim ile ilgili bunlar da ilginizi çekebilir.