​Alacak Finan​smanı

Alacak Finansmanı; vadeli alacaklarınızın Bankamıza temlik yolu ile devredilmesi karşılığında, vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemidir. ​

Özellikler

Alacak Finansmanı; vadeli alacaklarınızın Bankamıza temlik yolu ile devredilmesi karşılığında, vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemidir. ​


​Alacak Finan​smanı ile;

​İşlemlerde firmanız ile Bankamız arasında genel bir sözleşme yapılır.

Fatura karşılığı işlem yapılır.

Alacaklar rücusuz olarak satın alınır.​


İhracat ve yurtiçi kredi sigortalı alacaklarınızla finansman sağlanır. Kredi sigortası poliçesi ile alacak finansmanı kullanılabilir.​


Kredi sigortalı finansman modellerimizle ilgili bize ulaşmak için

Tıklayınız.​


İşlem maliyetleri talep edilen hizmet türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, dört temel maliyet unsuru söz konusudur. 


İskonto maliyeti (Faiz oranı)

Garanti komisyonu

Faktoring hizmet komisyonu

Yasal maliyetler ​