Kredi Sigortası

Ticari alacaklarınızın sigortalanması anlamına gelen Kredi Sigortası, kapsamlı bir risk yönetim sistemidir.

Özellikler


 Düny​​​ada ve yurtiçi pazarlarda artan rekabetçi koşullar firmanızı;

• Müşterilerinizle vadeli satışlarla, açık hesap çalışmaya,

• Yeni pazarlara açılmaya,

• Hızlı karar vermeye yöneltir.
   
• Kredi Sigortası ihracat ve yurtiçi satışlarınızı koruma altına alarak bilançonuzu korur, müşterilerinizle açık hesap çalışma imkanı yaratır.


Kredi Sigortası'yla teminat altına alınan riskler

• İflas
• Adi Temerrüt Halleri (Ödememe, erteleme)
• Politik Riskler'dir.
 

Kredi Sigortası
  
• Beklenmedik ticari ve politik risklere karşı korur.
• Tahsilat ve tazminat süreçlerinde oluşan hukuki masrafları öder.
• Poliçe’nin temliki yoluyla alacak finansmanı imkanı sağlar.
• Hasar tahsilat hizmeti verir.
• Alıcılarınıza vade imkanı tanır.
• Teminatsız çalışma imkanı sağlar.
• Potansiyel müşterileriniz hakkında doğru bilgiye kısa sürede ulaştırır.
• Yeni pazarlara güvenle açılmanızı sağlar.
   
Aktif Bank;  dünya lideri kredi kuruluşları Euler Hermes, Coface, Atradius ve ICIEC'in kredi sigortası ve diğer garanti hizmetlerini Türkiye'de müşterilerinin hizmetine sunuyor. Kısa, Orta ve Uzun vadeli alacakların sigortalanması konusunda ihtiyacınıza uygun çözümü oluşturarak firmanızı yeni pazarlara taşıyor.
​​​