Kabul Kredili Vesaik Mukabili İhracat


Kabul kredili vesaik mukabili ihracat, ihracatçı firmanın malı sevk ettikten sonra ithalatçı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirttikleri bir tarihte tahsilat yapılmasını içeren bir ihracat yöntemidir. 


İhracatçı tarafından düzenlenen ve ithalatçı tarafından kabul edilen poliçenin ödemesi, bir banka tarafından aval verilmek suretiyle garanti de edilebilmektedir. İhracatçı aval verilen poliçeyi herhangi bir bankada iskonto ettirerek erken finansman olanağı sağlayabilir.


Bazı ülkelerde poliçelerin ödenmemesi durumunda protesto edilmesi uygulaması bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda tahsil bankası, ihracatçının bankasının talimatına istinaden, ödenmeyen poliçenin protesto edilmesini sağlar. 


Kabul Kredili işlemlerde ödeme enstrümanı ihracatçının düzenlediği poliçe olabileceği gibi ithalatçı tarafından düzenlenecek bono (promissory note) da olabilir.


Vesaik mukabili işlemler Milletlerarası Ticaret Odası'nın 522 sayılı "Tahsiller için Yeknesak Kurallar" isimli broşürüne tabidir.


Nasıl çalışır? • ​İhracatçı malları gönderdikten sonra yükleme evrakları ve düzenlediği talimatıyla birlikte Aktif Bank’a iletir.
 • Aktif Bank evrakları ithalatçının bankasına (tahsil bankası) gönderir.
 • Tahsil bankası poliçeyi ithalatçının kabulüne sunar, aval eklemesi istenmişse poliçeye avalini ekler ve vesaiki ithalatçıya teslim eder.
 • İthalatçı poliçe vadesinde ödemeyi yapar.


Bankalar;


 • Yükleme evraklarını incelemezler.
 • Poliçeye aval eklemedikleri sürece ödeme yükümlülüğü altına girmezler.
 • Satış sözleşmesinden bağımsız hareket ederler.

Avantajları

 • Düşük maliyet – düşük banka masrafları ile maliyetin kontrol altında tutulmasını kolaylaştırır.
 • Akreditife nazaran daha b​asit ve kolay bir ödeme yöntemidir.
 • İhracatçı, poliçeye aval eklenmesini talep ederek ödemeyle ilgili banka garantisi sağlayabilir.


Dezavantajları


 • İhracatçı ise, malı yüklemesine rağmen, ithalatçının mal bedelini ödememesi riski ile karşı karşıyadır (aval eklenen bir poliçe olmaması durumunda)​​​