Vesaik Mukabili İhracat


​Vesaik mukabili ödeme şekli, ihracatçının malı yüklemesinin ardından, malı temsil eden sevk belgelerinin ihracatçının bankası kanalıyla, bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere ithalatçının bankasına gönderilmesidir.

İhracatçının teslim ettiği vesaik bankamız aracılığıyla ithalatçının bankasına iletilir. İthalatçının bankası, mal bedelini tahsil ettikten sonra ithalatçıya söz konusu malların çekilmesini sağlayacak evrakları teslim eder. 

 

Bu ödeme şekli, bankanın ödeme yapılmadan önce malın gümrükten çekilebilmesi için gerekli olan vesaiki ithalatçıya teslim etmemesinden dolayı ihracatçı açısından güvence unsuru oluşturur.

 

Vesaik mukabili işlemler Milletlerarası Ticaret Odası'nın 522 sayılı "Tahsiller için Yeknesak Kurallar" isimli broşürüne tabidir.

 

Nasıl çalışır?

  • İhracatçı malları gönderdikten sonra yükleme evraklarını talimatıyla birlikte Aktif Bank’a iletir. 
  • Aktif Bank yükleme evraklarını ithalatçının bankasına (tahsil bankası) gönderir. Tahsil bankası ödemeyi aldıktan sonra yükleme evraklarını ithalatçıya teslim eder.

 

Bankalar​;​

  • Yükleme evraklarını incelemezler.
  • Ödeme yükümlülüğü altına girmezler.
  • Satış sözleşmesinden bağımsız hareket ederler.


Avantajları

  • Düşük maliyet – düşük banka masrafları ile maliyetin kontrol altında tutulmasını kolaylaştırır
  • Akreditife nazaran daha basit bir ödeme yöntemidir
  • İthalatçı ödeme yapılıncaya kadar malları kontrol etme şansına sahiptir.

 

Dezavantajları

  • İhracatçı malı göndermiş olmasına rağmen ithalatçının mal bedelini ödememesi riski ile karşı karşıyadır.
  • İthalatçı sevk edilen malların sözleşmeye uygun olduğundan emin olamaz, malları ödeme yaptıktan sonra teslim alabilecektir.