Özellikler

Peşin Ödeme    

Mal bedelinin, ithalat konusu malların sevkinden önce ödendiği bir ödeme şeklidir. Mallar, ihracatçı tarafından bedeli alındıktan sonra gönderilir.  Bu sayede alıcı, mal bedelini peşin öder ve peşin ödeme indirimi alabilir.   


Vesaik Mukabili Ödeme  

Yurt dışındaki ihracatçı firma tarafından, ihraç edilen malın teslim alınması sonrasında ilgili belgelerin, mal bedelinin ödenmesi için muhabir banka üzerinden ve Bankamız aracılığıyla yurt içindeki alıcıya teslim edilmesini içeren bir hizmettir.   


Mal Mukabili Ödeme    

İhracatçı tarafından gönderilen malların gümrükten çekildikten sonra bedellerinin transfer edilmesi şeklinde yapılır. Bu sayede ithalatçı, malı teslim aldıktan sonra ödeme yaptığı için riski ortadan kalkmış olur.   Kabul Kredili Ödeme  
 

İthalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra, ihracatçı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirtilen tarihte ödeme yapmasını içerir.  Akreditifli, vesaik veya mal mukabili olmak üzere yapılabilen kabul kredili ödeme şeklinde düzenlenen poliçelerin vadeleri, kabul tarihinden başlamak üzere herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın serbestçe belirlenir.    Bu sayede ithalatçı, vadeli alım yapma imkanına sahip olur. 

  

Akreditif

İthalatçının bankasının ayrıntıları belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin belgelere istinaden ihracatçı firmaya ödeme yapmayı taahhüt ettiği bir ithalat yöntemidir. Bu sayede, ihracatçı tarafından mallar eksiksiz ve vadesinde yüklenir. Aksi takdirde, ihracatçının bankası tarafından ödeme yapılmaz.    • Görüldüğünde Ödemeli Akreditif ( At Sight Payment L/C)
  • Vadeli Ödemeli Akreditif (Deferred Payment L/C)
  • Poliçe Kabullü Ödeme (Acceptance L/C)
  • Rotatif  Akreditif (Revolving L/C)
  • Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)
  • Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C)
  • Teminat Akreditifi (Standby L/C)