Prefinansman Kredileri

Prefinansman, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında kullanılmak üzere, firmaların bizzat kendilerince yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından döviz ya da efektif olarak sağladıkları ve Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanabildikleri kredilerdir.

Söz konusu kredi kullanımlarına Bankamızca garanti verilerek ya da verilmeksizin aracılık edilmektedir. Yurt dışından kaynak bulabilen tüm firmalar bu krediden yararlanabilirler.Vadesi ve faizi kullanım sırasında belirlenir ve vade sonuna kadar değişmez niteliktedir.

Kredinin anapara, faiz ve masrafları ise ihracat bedelleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenir.Vade sonunda anapara ve faiz tahsilatı yapılır.