Finansal Kiralama Avantajları

​​​
• Yatırımlara %100’e kadar finansman imkanı sağlanır.​
• Yatırımlar leasing yöntemiyle finanse edildiği durumda özkaynaklar ve bankalardaki kredi limitleri kullanılmamış olur. • Böylece özkaynaklar şirketteki diğer alanlara yönlendirilebilir.
• Firmaların fon akışına en uygun olan esnek kira ödemeleri ile nakit akışı planlanabilir.
• Finansal Kiralama Sözleşmesi ve sözleşme kapsamında alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. KDV’li • Kiralar dışında; sadece noter ve yönetim giderleri ödenir.
• Ödenen kira KDV'si, firmaların KDV borçlarından mahsup edilebilir.
• Kiralanan ekipman dönem sonunda sembolik bir bedelle kiracıya devredilir.
• Yatırım teşvik belgeniz var ise; teşvik belgenizin yatırım tutarınız kadarlık bölümünü tarafımıza devretmek sureti ile teşviğinizi kullanabilirsiniz.
• Leasing işleminde; satınalma (yurtiçi ve ithalat) işlemleri tarafımızdan yapıldığından şirketinize operasyonel yük getirmemektedir.
• Leasing ile alınan ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılmaktadır.