Projeniz bizim için teminattır..
  
TÜBİTAK/TEYDEB Ar-Ge Destek Programları, Türkiye’de teknoloji geliştiren ve üreten kuruluşları hibe mekanizmaları ile teşvik etmekte ve önemli bir finansman kaynağı olmakta fakat harcamalar ile hakedişlerin hesaplara geçmesi arasında 1 seneyi bulabilen zaman farkı projelere önfinansman temin edilmesini zorunlu kılmaktadır.
  
Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla TÜBİTAK/TEYDEB, ön ödeme (transfer ödemesi) yöntemi ile proje tutarını %25’lik dilimler halinde harcamalar henüz gerçekleşmeden kuruluşlara aktarılabilmesinin yolunu açmıştır. Tam bu noktada Aktif Bank firmaların ön ödeme alabilmesi için ihtiyacı olan banka teminat mektubunun verilmesi konusunda insiyatif alarak önemli bir yatırım ile Arge Finans Programını hayata geçirmiştir.
  
Ön ödeme için gerekli olan Teminat Mektubu’nun talep ve edinim süreçlerini WEB üzerinden ilerleterek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Arge Finans Programı bu sayede başvuru sürecini kolaylaştırmayı ve projelerinizin önündeki finansal engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
  
Arge Finans Programı bu kapsamda, Teminat Mektubu almanız için projenizin TÜBİTAK/TEYDEB Ar-Ge Destek Programları aracılığıyla desteklenmesini yeterli görmekte ve hak kazandığınız hibe tutarını harcama yapmaya başladığınız andan itibaren -yetkilendirilmiş bağımsız denet​im firması tarafından bütçe programına uygunluğunu da denetleyerek- kullanımınıza vermektedir.
  
TÜBİTAK-TEYDEB tarafından onaylanmış, değerlendirme süreci devam eden veya henüz başvurusu yapılmamış tüm projelerinizin ön ödeme için teminat mektubu almaya uygun olup olmadığını öğrenmek ve projeleriniz onaylandığında teminat mektubunuzu hemen almak için argefinans.com sitesinde yer alan “Yeni Kayıt” seçeneği ile kayıt olarak firmanızı ve projenizi tanıtın, Arge Finans Programın’dan hemen yararlanmaya başlayın.​