​Enerjiye Aktif Destek

​​Aktif Bank olarak, ülke ekonomisine sağladığımız aktif desteği sürdürülebilir bir geleceğin ana yatırım araçlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında da gerçekleştiriyoruz.


2017 yılı itibarıyla stratejik yatırım alanı olarak belirlediğimiz yenilenebilir enerji sektörüne özel yeni finansman modelleri ve sistemsel entegrasyon çözümleri geliştirerek; yenilenebilir enerji kaynakları’ndan enerji santralleri kurulumları için uzun vadeli finansman sağlıyoruz. Kurduğumuz ortaklıklar ile proje finansmanına EPC hizmetlerini de ekleyerek, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) sektöründe EPCF hizmetini sunan ilk kurum olduk. Sağladığımız finansal destek ile 250 MWp’ın üzerinde GES projesini hayata geçirerek sektörde öncü ve lider bir konuma geldik.


Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gibi yurt içi ve yurt dışında devlet alım garantisi sunulan yenilenebilir enerji projelerine, ortaklık modelleriyle yatırım yapmaya devam edeceğiz. GES projeleri ya da kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlayan biokütle enerjisi projeleri de Aktif Bank olarak yenilenebilir enerji kapsamında yatırım alanlarımız arasında yer alıyor.​