Aktif Portföy Fonları: Serbest Fonlar

N Kolay Fon – Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (NKL)

Aynı gün valörlü alım-satım imkânı ile vade beklemeden nakdinizi verimli şekilde yönetirken likit kalmanız çok kolay!

Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon’un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılmaktadır.


Aktif Oniks Serbest TL Fon (ONN)

TL bazında mutlak getiriyi hedefleyin!

Fon, piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını yakından analiz ederek, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yapmaktadır. Hedef kitlesi kısa vadeye odaklı sabit getiri bekleyen ve nitelikli yatırımcı olan müşterilerinin risk algısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen ve TL bazında mutlak getiri hedefleyen fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL'dir. Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılmaktadır.


 Sürdürülebilirlik Serbest Fon (ESG)

Türkiye’deki bir ilk; hem yatırımlarınız, hem de Dünya’mız için yerinde bir tercih!

Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun sermaye piyasası araçlarına ve Yenilenebilir Enerji projelerini destekler yatırımlar yaparak; Türk Lirası bazında enflasyon ve sabit getirili enstrümanlar getirisinin üzerinde bir performansı, düşük oynaklıkla yatırımcısına sunmak, fonun başlıca hedefidir.

Hedef kitlesi olan orta ve uzun vadede mutlak getiri hedefleyen ve nitelikli yatırımcı olan müşterilerinin risk algısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen, TL bazında mutlak getiri hedefleyen fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir. Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılmaktadır.

Fonumuzun yatırım yelpazesi aşağıdaki gibidir;

  • Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet gösteren / yeni kurulacak olan (Green Field) ve nakit akışları YEKDEM kapsamında Devlet Garantisi altındaki RES, GES, vb. projeleri finanse etmek amacıyla ihraç edilen borçlanma araçları,
  • Yenilenebilir kaynaklar ile üretilen elektriğin dağıtım ve pazarlamasını yapan  şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları,
  • ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı borsa yatırım fonları ve  girişim sermayesi fonları,
  • BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki şirketlerin ve yurt dışında genel kabul görmüş  Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları.


Aktif Serbest (Döviz) Fon (MPD)

Dolar birikimlerinizi yönetmek için yeni bir alternatif!

Portföyüne dahil ettiği ABD Doları birimi cinsinden yatırım araçları ile orta ve uzun vadede ABD Doları bazında istikrarlı getiri sağlamak hedefi bulunan fonun karşılaştırma ölçütü BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-USD’dır. Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılmaktadır.

Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon (MJL)

Ağırlıklı olarak Avro cinsinden ihraç edilen yerli/yabancı borçlanma araçları (Eurobond) ile ve diğer Avro birimi cinsinden yatırım araçları ile orta ve uzun vadede Avro bazında istikrarlı getiri sağlamak hedefi bulunmaktadır. Fonun karşılaştırma ölçütü BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’dir. Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılmaktadır.

İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon (MPN)

Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır. Fon’un yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılmaktadır.

​Aktif Portföy'ün yönettiği Yatırım Fonları ile ilgili fon getirileri, risk değeri, eşik değeri, alım satım yerleri, işlem saatleri, aylık fon bülteni, fon analizi, yasal dokümanlar vb. gibi tüm detay bilgilere buradan erişebilirsiniz.

Detaylar ve diğer ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi almak için Aktif Portföy'e info@aktifportfoy.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 376 32 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.N Kolay Mobil ile
tüm işlemler cebinizde!

Tüm bankacılık ihtiyaçlarınız için N Kolay Mobil cebinizde! N Kolay Mobil ile tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilir, kredi kullanabilir, yatırım yapabilirsiniz.