Kurumsal

  • Dövizli Çekler
Yurt dışında keşide edilmiş döviz cinsinden çeklerinizi (seyahat çeki, banka çeki, şahsi ve kurumsal çekler) Aktif Bank aracılığı ile tahsil edebilirsiniz.  

Çekler muhabir bankalarımız kanalı ile tahsile gönderilmekte; tahsil olan çek bedeli masraflar düşüldükten sonra şirket hesabınıza aktarılmaktadır.